Valg af repræsentanter til bestyrelsen i de selvejende daginstitutioner

Indstillingen godkendes.