Valg af ny formand

Orienteringen tages til efterretning.