Valg af næstformand

Konstitueringen afholdes i henhold vedtægternes § 6. Lovgrundlaget for valg af næstformand foregår således:
“§ 6. Den ældste medlem af udvalget indkalder til første møde (den ældste)
Pkt. 2. Lokaludvalgets næstformand, som vælges blandt medlemmerne med flest stemmer bliver næstformand. Mødet ledes af den ældste medlem.
Når formanden er blevet valgt, skal næstformanden vælges blandt medlemmerne og denne skal være formand, når formanden er fraværende.
Pkt. 3. Den som bliver valgt som formand og næstformand har ret til at sige nej.
Pkt. 4. Hvis formanden eller næstformanden ikke er medlem mere, skal der blandt medlemmene vælges igen for resten af valgperioden.”

Sussi Petersen Mikaelsen er stillet op til næstformandsvalg:

 Da hun er den eneste, der stillede op, blev hun valgt uden afstemning.