Valg af næstformand

Konstituering skal ske i henhold til Lokaludvalgets vedtægter §6.

Valg af næstformand har således grundlag i vedtægternes §6:

 

“§6. Den ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde.

Stk. 2. Lokaludvalgets formand vælges ved flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer på udvalgets konstituerende møde. Valget ledes af det ældste (i alder) medlem af udvalget. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger lokaludvalget blandt sine medlemmer en næstformand, til at fungere i formandens forfald.

Stk. 3. Intet medlem af lokaludvalget er forpligtet til at modtage valg til formand og næstformand.

Stk. 4. Når formanden eller næstformanden udtræder af lokaludvalget, foretages nyt valg for resten af lokaludvalgets funktionsperiode.

Alle medlemmer godkender, at Peter-Angunnguaq Mikaelsen blev indsat som næstformand.