Valg af medlemmer til bestyrelser i fonde og institutioner

Der vælges følgende medlemmer for bestyrelserne ved fondene og institutionerne:

Fonde og institutioner, der skal have repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen:

Ippiarsuk:

Inge Olsvig Brandt (IA) blev valgt, med  Avaaraq S. Olsen (IA) som stedfortræder.

Lone Rosengreen Pedersen (IA) blev valgt , med Poul Petersen (D) som stedfortræder.

Utoqqaat Illuat:

Poul Petersen (D) blev valgt, med Lone Rosengreen Pedersen (IA) som stedfortræder.

Avaaraq S. Olsen (IA) blev valg, med Inge Olsvig Brandt (IA) som stedfortræder.

Kommunens Beredskabskommission:

Uju Petersen (IA), Ken Madsen (N) og Peter Davidsen (S) blev valgt.

Kutsadda:

Ken Madsen (N) blev valgt, med den daglige leder som stedfortræder.

ICC Kangia:

Harald Bianco (IA).

Mælkebøttecentret:

Avaaraq S. Olsen (IA).

Rejselegat:

Inge Olsvig Brandt (IA) med Mia Skifte Lynge (IA) som stedfortræder.

Naya-Sophia Lyberth (IA) med Avaaraq S. Olsen (IA) som stedfortræder.

Laura Tuanajik Uitsatikitseq (S) med Mala Høy-Kuko (S) som stedfortræder.

Rådet for Kulturfremme (Sermeq Fonden og Sermeq Puljen):

Inge Olsvig Brandt (IA), Poul Petersen (D) og Martha Abelsen (S). 

Kimmernaq Kjeldsen som ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen .

Paamiut Museum:

Juaaka Lyberth (IA).
 
Tasiilap Museum:
Justus Hansen (D).

Vestnordisk Hovedstadsfond Nuuk, Reykjavik og Tórshavn:

Lone Rosengreen Pedersen (IA) og Justus Hansen (D).

Handicapfonden i Paamiut:

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S) og Nine Petersen valgt som medlem som bvorger i Paamiut.  

Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond:

Ken Madsen (N).

Erhvervsråd Paamiut:

Lone Rosengreen Pedersen (IA) og Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S).

Erhvervsråd Nuuk:

Justus Hansen (D), Inge Olsvig Brandt (IA) og Inga-Dora Markussen (S). 
 
Erhvervsråd Øst:

Emanuel Nuko (N), Harald Bianco (IA) og Mala Høy-Kuko (S).

Fiskerikoordinationsgruppen:

Juaaka Lyberth (S), Harald Bianco (IA) og Peter Davidsen (S).

Fonde og institutioner, hvor Kommunalbestyrelsen skal finde medlemmer, der ikke nødvendigvis skal være medlemmer fra Kommunalbestyrelsen:

Nuummi Illorsuit Timersortarfiit:

Johannes Groth med Dina Kreutzmann som stedfortræder.

Nicolaj Graversen med Sara Jilsø Fleischer som stedfortræder.

Fonden Destination East Greenland:

Formand Gerth Ignatiussen. 

Medlem Mia Skifte Lynge (IA).

Katuaq:

Juaaka Lyberth (IA) med Naya-Sophia Lyberth (IA) som stedfortræder. 

Fonden Sisorarfiit:

Sørine Stenholdt med Qulutaq Kleemann som stedfortræder.
 
Sted- og Vejnavneråd:

Lisathe Møller, Frederik Holm, Tittus Dalager, Johannes Heilmann, Jakob Mølgård og Hans Lange.

Helene og Svend Junges Fond:

Bodil Karlshøj Poulsen. 

Kofoed Skole:

Nukaaraq Berglund.