Valg af medlem til Handicapråd

Indstillingen godkendes.