Valg af medlem til Handicapråd

Indstillingen godkendes.

Følgende medlemmer vælges:

Inge Olsvig Brandt (IA) er valgt som medlem og Nadia Olsen (D) som suppleant.