Valg af formand og næstformand for Udvalg for Børn og Skole

Udvalg for Børn og Skole vælger Juaaka Lyberth (IA) som formand. 

Udvalg for Børn og Skole vælger Poul Petersen (D) som næstformand.