Valg af formand

 

Konstitueringen sker i henhold til vedtægternes § 6.
Lovgrundlaget for valg af formand foregår således:
“§ 6. Den ældste medlem af udvalget indkalder til første møde. (den ældste)
Pkt. 2. Lokaludvalgets formand, som vælges blandt medlemmerne med flest stemmer bliver formand. Mødet ledes af den ældste medlem. Når formandsvalget er overstået, skal næstformanden vælges blandt medlemmerne og denne skal lede møderne, når formanden er fraværende.
Pkt. 3. Den som bliver valgt som formand og næstformand har ret til at sige nej.
Pkt. 4. Hvis formanden eller næstformanden ikke er medlem mere, skal der blandt medlemmene vælges igen for resten af valgperioden.”

Følgende er opstillet til formandsvalg:

Andrine Jensen og Sussi Petersen Mikaelsen:

Andrine: 4 Sussi:1

Således blev Andrine Jensen valgt til formand.