Valg af formand

Det konstituerende møde skal køres i henhold til forretningsordenens § 6.

Denne er som gengivet efterfølgende:

§ 6: Det ældste møde i udvalget skal indkalde til det første møde

Stk. 2: Den der får flest stemmer ved valg til formand under det første møde, indsættes som formand. Mødet indtil da skal ledes af det ældste medlem i udvalget.

Når formandsvalget er afgjort skal næstformand vælges iblandt medlemmerne i udvalget, og denne skal lede møderne ved formandens fravær.

Stk. 3: Den valgte formand og den valgte formand har ret til at afslå at blive formand og/eller næstformand.

Stk. 4: Når formand eller næstformand ikke længere er medlemmer af udvalget skal man vælge en ny formand/næstformand i sin midte til at fungere i resten af valgperioden.

Valg af formand: Ole Lundblad blev valgt.