Valg af formand

Opsummering af valget:

Konstituering skal ske i henhold til Lokaludvalgets vedtægtens §6.

Valg af formand har således grundlag i vedtægternes §6:

“§6. Den ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde.

Stk. 2. Lokaludvalgets formand vælges ved flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer på udvalgets konstituerende møde. Valget ledes af det ældste (i alder) medlem af udvalget. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger lokaludvalget blandt sine medlemmer en næstformand, til at fungere i formandens forfald.

Stk. 3. Intet medlem af lokaludvalget er forpligtet til at modtage valg til formand og næstformand.

Stk. 4. Når formanden eller næstformanden udtræder af lokaludvalget, foretages nyt valg for resten af lokaludvalgets funktionsperiode.

Blandt medlemmerne, var der 2, som stillede op til formandsvalget, og disse er følgende:

* Peter-Angunnguaq Mikaelsen

* Lucia Møller-Grønvold

Lucia Møller Grønvold blev valgt til formand med 4 stemmer under afstemningen.