Valg af bestyrelsesposter til Katuaq og Nationalgalleri

Indstillingen godkendes.