Valg af bestyrelsesposter til Katuaq og Nationalgalleri

Indstillingen godkendes med følgende ændring i indstillingen:

– at Charlotte Ludvigsen indstilles til Nationalgalleriets bestyrelse

– at Mille Søvndal indstilles til Katuaqs bestyrelse

– at Eqaluk Høegh indstilles som suppleant for Mille Søvndal i Katuaqs bestyrelse