Valg af bestyrelsesmedlemmer til plejehjem

Orientering taget til efterretning.