Valg af bestyrelsesmedlemmer til Ejnar Mikkelsens Østgrønlandsfond samt Godthåbhallen

Jens Kristian Berthelsen (S) forlader salen.

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning:

Charlotte Pike vælges som nyt medlem af Ejner Mikkelsens Østgrønlandsfond.

Lennart Hansen vælges som suppleant for Poul Petersen i Godthåbhallens bestyrelse.