Ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen 2018

Orienteringen tages til efterretning.