Ungdomskommunalbestyrelsen

Orienteringen tages til efterretning.