Ungdomskommunalbestyrelse

Indstillingerne godkendes.