Undersøgelse af udskydelse af flytning til elevhjem

Orienteringen tages til efterretning.