Undersøgelse af en-dørs-princip på handicapområdet

Orienteringen tages til efterretning.