Udviklingsplan for Børne- og Familieområdet

Orientering taget til efterretning.