Udvikling på ældreområdet

Orienteringen tages til efterretning