Udvidelse af kapacitet på Tasiilaq Plejehjem

Indstillingen godkendes.