Udvidelse af erhvervspraktikordning i 9. klasse

Orienteringen tages til efterretning.