Udvalgets egne projekter

Krav til Nuuk Lokaludvalgs egne projekter – fra administrationen

Der skal forelægge:

  • Projektbeskrivelse – indeholdende formål, tidslinje for projektet, kategori, målgruppe, mv.
  • Budget – herunder om man søger anden finansiering til projektet.

Efter projektets afslutning skal der sendes endeligt regnskab og eventuelle overskudne midler. 

Udvalget tager punktet til efterretning.