Udvalget for Børn og Familier – MIA

Til beslutning

J nr.:

Koncern Service – Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

 

Sagsfremstilling

Dagsordensforslag fra Formanden (bilag 2):

Begrundelse:

Udvalget for Børn og Familier 9 -10. Spørgsmål i forhold til hvorvidt vi er interesseret i at holde møde under pågældendes besøg i september måned, vil han gerne drøfte eventuelle forslag til emner fra bygdebestyrelsesmedlemmer, der ønskes drøftet.

 

Formål:

Så formålet bliver at der udveksles meninger sammen med udvalget.

Jeg vil anmode medlemmerne om at fremkomme med forslag til emner som vi kan drøfte.

 

Bemærkninger fra Politisk Sekretariat

Det anbefales at politisk sekretariat holder møde med udvalget.

 

Indstilling/Indstillinger

Bygdebestyrelsen indstiller:

  • Fristen for Bygdebestyrelsen for indlevering af skriftlige forslag bliver den 19.08.19.

Bilag

Bilag 2