Udpegning af valgbestyrelse

Indstillingen godkendes.