Udpegning af valgbestyrelse

Indstillingen godkendes.

Det blev besluttet at hvert parti i Udvalg for Økonomi og Erhverv vælger en repræsentant til valgbestyrelsen og følgende blev valgt: Harald Bianco (IA), Justus Hansen (D), Peter Davidsen (S). Charlotte Ludvigsen er født medlem som Borgmester.