Udpegning af medlemmer til tilsynsudvalget

Indstillingen godkendes