Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2021

Indstilling godkendes.