Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2021

Indstillingen godkendes med følgende tilføjelse; 

Udvalg for Børn og Skole anbefaler følgende til valgbestyrelsesformænd i Kommuneqarfik Sermersooq:

Ittoqqortoormiit: Ken Madsen

Tasiilaq: Justus Hansen

Paamiut: Emanuel Møller

Qeqertarsuartsiaat og Kapisillit: Uno Motzfeldt spørges

Arsuk: Hanne Jakobsen

Bygderne i Østrgrønland: Udvalget giver bygdebestyrelserne ansvar til at vælge valgbestyrelsesformænd i deres bygd.

Nuuk: Juaaka Lyberth (ASK), Mia Skifte Lynge (USK), Poul Petersen (Nuussuaq), Lone Rosengreen Pedersen (Kangillinnguit) og Uju Petersen (AHL).