Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2017

Indstilling godkendt.