Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Nuuk Kunstmuseum

Indstillingen godkendes