Udkast til ny vedtægt for den selvejende daginstitution Mikisoq