Uddeling af puljemidler til frivilligt socialt arbejde

Orientering tages til efterretning