Uddelegering af kompetence for skoleudsættelser samt fritagelser for undervisning

Indstillingen godkendes.