Tromsø som venskabsby

Orientering taget til efterretning.