Tiltag- og indsatskatalog i forhold til unge kriminelle i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning, og sagen sendes videre til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.