Tiltag- og indsatskatalog i forhold til unge kriminelle i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.