Tiltag i forhold til at finde en løsning omkring etablering af indhandlingsanlæg for sælskind

Indstillingen godkendes.