Tilsynsrapport

Orienteringen tages til efterretning

Ane Egede Mathæussen (S): ønsker, at der afsættes en bevilling til næste år på budget 2020, så der arbejdes henimod, at Skolehjemmet i Tasiilaq har nattevagt. Udvalget støtter dette og der vil tages kontakt til Formand for Børn og Skole.