Tilsynsrapport, Tupaarnaq, Ombudsmanden

Orienteringen er taget til efterretning.