Tilsynsrapport for juridisk sektortilsyn

Orienteringen tages til efterretning, og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen til orientering