Tilsynsrapport for Daginstitutioner

Orienteringen tages til efterretning.