Tilsynsrapport for Atuarfik Ukaliusaq

Orienteringen tages til efterretning.