Tilsynsrapport – Børnestøtteområdet i Tasiilaq

Orienteringen tages til efterretning.