Tilsynsrapport – Børnestøtteområdet i Tasiilaq

Indstillingen godkendes

(S): Når der er anbringelser uden for hjemmet, skal der være skærpet krav til forældrene.