Tilsyn med administrationen af lovgivningen om førtidspension

Orienteringen tages til efterretning.