Tilsyn med administrationen af lovgivningen om førtidspension

Indstillingen godkendes.