Tilsyn med administrationen af lovgivningen om boligsikring

Henrik Rachlev (IA) og Ane Egede Mathæussen (S) forlader salen.

Orienteringen tages til efterretning.